Widzieć i las i drzewa to sztuka

Widzieć i las i drzewa
to sztuka

Praktykujemy ją i uczymy jej

METODA

Partners in Management™ to autorska, oparta o zasady podejścia systemowego, metoda organizacji i zarządzania, która prowadzi do podniesienia rentowności zaangażowanego kapitału, jakości produktów końcowych dla klienta zewnętrznego i radykalnie zwiększa poziom zaangażowania i satysfakcji z pracy, a tym samym wzmacnia employer branding.  
Ludzie w organizacji wpływają na siebie i od siebie zależą - tworzą system społeczny rządzący się  określonymi prawami. Nieznajomość tych praw powoduje, że współpracownicy nieświadomie utrudniają sobie wzajemnie realizację celów.
Organizacja jako system rozwija się samoistnie, gdy ludzie wchodzą w rolę jej współtwórców i współpracują ze sobą jako partnerzy.

dowiedz się więcej

NASZA OFERTA

Nasz, zgodny z metodą Partners in Management™,  sposób obsługi klienta:
W momencie rozpoczęcia współpracy wychodzimy z przestrzeni JA i wkraczamy w przestrzeń MY, aby spotkać się z tym, co przynosi nasz partner – klient.
Współpracujemy na rzecz wspólnej wartości dodanej, która pojawia się w przestrzeni relacji pomiędzy klientem a nami
Szanujemy się nawzajem, co oznacza, że doceniamy unikalny wkład każdego
Dwa odrębne pojęcia: ‘korzyści własnej’ 
i ‘korzyści klienta’ przestają być aktywne
Jesteśmy otwarci na odkrywanie siebie samych, innych ludzi i nowych, niestandardowych rozwiązań
Dążymy do jak największej prostoty przekazu, gdyż zagadnienia którymi się zajmujemy i rzeczywistość jaką dostrzegamy, są wystarczająco złożone